Privacyverklaring Alfa Rho

Waarom deze verklaring?

Als je contact met me opneemt – telefonisch, via e-mail of sms/whatsapp – of gebruikmaakt van mijn diensten, dan ontvang ik persoonsgegevens van je. Het zijn er misschien niet veel, maar ik bewaar en verwerk ze wel. In deze privacyverklaring lees je waarom ik dat doe, wat er met je gegevens gebeurt en hoe je ze kunt aanpassen of laten verwijderen.

Ben je jonger dan zestien jaar?

Als je jonger bent dan zestien jaar, heb je toestemming van je ouders of wettelijke voogd nodig om mijn website en diensten te gebruiken.

Welke persoonsgegevens verwerk ik?

Ik verwerk (algemene) persoonsgegevens omdat je gebruikmaakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij (hebt) verstrekt. Dit betekent dat ik een of meerdere van de volgende persoonsgegevens van je verwerk:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je mij geeft, schriftelijke of mondeling (denk bijvoorbeeld aan foto’s of een bankrekeningnummer)

Waarom en op basis van welke grondslag verwerk ik persoonsgegevens?

Bij de verwerking van je persoonsgegevens baseer ik me op de grondslag dat de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst (of eventueel op de grondslag dat je me toestemming voor de verwerking hebt gegeven).

Het is eigenlijk heel eenvoudig: ik heb algemene persoonsgegevens van je nodig (en dus verwerk ik ze) om mijn diensten te kunnen uitvoeren. Ik verwerk je gegevens om je te kunnen bellen, mailen, een offerte of factuur te maken, iets per post te versturen, betalingen af te handelen en mijn administratie volgens de wettelijke eisen te kunnen inrichten.

Wat doe ik NIET met je gegevens?

Ik verkoop je gegevens niet en gebruik ze niet om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen of om op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten te nemen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor jou als persoon. Dat wil zeggen dat ik geen computerprogramma’s of -systemen gebruik waar geen mens meer aan te pas komt.

Hoe ga ik om met het delen van je persoonsgegevens met derden?

Ik deel alleen persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het goed kunnen runnen van mijn bedrijf, voor het uitvoeren van onze overeenkomst of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Verkopen van gegevens doe ik niet. Deel ik gegevens voor verwerking door een derde partij, dan sluit ik met die partij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijke verwerking van jouw gegevens als het niveau dat ik hanteer.

Hoelang bewaar ik je persoonsgegevens?

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om te doelen te realiseren waarvoor ik je gegevens verwerk. Maak je gebruik van mijn diensten, heb je van mijn diensten gebruikgemaakt of hebben we om een andere reden zakelijk contact? Dan bewaar ik je persoonsgegevens tot twee jaar na het laatste zakelijke contact.

NB: Als ondernemer ben ik wettelijk verplicht mijn administratie, inclusief facturen met algemene persoonsgegevens zeven jaar te bewaren. Het spreekt voor zich dat ik me aan die verplichting hou.

Wat doe ik met cookies?

Op mijn website gebruik ik alleen technische/functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op je pc, tablet of smartphone. Functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld voorkeursinstellingen van bezoekers worden onthouden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en te kunnen optimaliseren. Analytische cookies verzamelen informatie over het gedrag van bezoekers op de website. Daarnaast bestaan er nog marketingcookies, die het surfedrag van bezoekers volgen en het mogelijk maken om gerichter te kunnen adverteren. Deze marketingcookies gebruik ik NIET.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Hoe ga ik om met Google Analytics?

Met de gegevens via Goolge Analytices krijg ik inzicht in zaken als welke pagina’s het meest worden bezocht, hoelang een bezoeker blijft en welke links worden aangeklikt. Dat maakt het mogelijk de website verder te verbeteren en meer informatie te bieden die de bezoekers graag lezen. Die informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten en verwerkt in rapporten over het functioneren van de website. Check voor meer informatie ook het privacybeleid van Google Analytics.

Natuurlijk hou ik ook hier rekening met je privacy: je IP-adres heb ik geanonimiseerd, de opties voor het delen van gegevens zijn uitgezet, en ik maak geen gebruik van van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics.

NB: Google kan informatie aan derden verschaffen als Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Hier heb ik geen invloed op.

Hoe beveilig ik je persoonsgegevens?

Ik neem de bescherming van je gegevens serieus. Ik tref daarom passende organisatorische en technische maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging.

Zo beschikt mijn website over een zogenaamd SSL-certificaat voor een veilige verbinding. Binnen de toepassing van Google Analytics (zie ook hierboven) heb ik het delen van informatie uitgezet en de IP-adressen van bezoekers geanonimiseerd. Ik kan dus niet zien wie de mensen zijn die mijn website bezoeken. Met Google Analytics heb ik een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met me op via ariannederuiter@alfarho.nl.

Wil je je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te (laten) verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te sturen.

Een verzoek tot inzage, correctie/aanpassing, verwijdering of overdraging van je persoonsgegevens kun je sturen naar ariannederuiter@alfarho.nl. Dit adres kun je ook gebruiken voor een verzoek tot intrekking van je toestemming of als je een bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens wilt indienen. Ik reageer binnen vier weken op je verzoek.

Heb je een klacht over het gebruik van je persoonsgegevens?

In het geval van een klacht heb je het recht die in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens Alfa Rho

Alfa Rho – Arianne de Ruiter
Kanadeeskestrjitte 20
8491 BE  Akkrum

Tel.: 06-18 29 67 65
E-mail: ariannederuiter@alfarho.nl
www: www.alfarho.nl

KvK-nr.: 61233358

Ook je zinnen gezet op woorden die werken?